Jaarverslag IDPBW

Tips voor een veilige werkomgeving

Home / Jaarverslag IDPBW

Help, het jaarverslag veiligheid komt eraan!

Ben jij die ondernemer die bij het woord ‘jaarverslag’ het angstzweet voelt uitbreken? Misschien is dat helemaal nergens voor nodig. Als je alle verslagen van het afgelopen jaar goed hebt bijgehouden, is dit slechts een kwestie van bundelen, structureren en documenteren.
 

Het jaarverslag IDPBW is een verplicht document dat wordt opgesteld door de preventieadviseur van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk.
Dit verslag wordt jaarlijks opgesteld en voorgelegd op de februari-vergadering van het CPBW of gecommuniceerd met je medewerkers bij geen CPBW (minder dan 50 medewerkers).
Vanaf 1 april ligt de definitieve versie dan ter inzage van de Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Beginnen doe je met het verzamelen van alle documenten die je in het afgelopen jaar hebt opgemaakt.

  • Het jaaractieplan en globaal preventieplan;
  • Maandverslagen van de interne preventiedienst;
  • Vergaderverslagen van het CPBW.
  • Keuringsverslagen

Daarnaast bekijk je welke documenten je eventueel nog bij externe diensten vandaan moet halen:

  • Verslag(en) van periodieke bedrijfsbezoeken krijg je bij de externe preventiedienst;
  • Een schadestatistiek die je een overzicht bezorgen van de arbeidsongevallen en het bijhorende werkverlet kan de arbeidsongevallenverzekering je bezorgen;
  • Voor de sociale balans van het aantal gewerkte uren door medewerkers en/of uitzendkrachten klop je aan bij het sociaal secretariaat of het uitzendkantoor.
  • Informatie van je vertrouwenspersoon
     

Tot slot heeft de Algemene Directie Toezicht op Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nog een aantal standaardformulieren die je aan het jaarverslag moet toevoegen.
Afhankelijk van de organisatie van de preventie binnen je bedrijf, vul je formulier A, B of C in. De formulieren en de begeleidende nota vind je terug op de website www.werk.belgie.be bij de documentatie onder het thema “Welzijn op het werk”.
https://www.werk.belgie.be/nl/jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-dienstjaar-2019

Zijn jouw angsten na het lezen van deze blog toch nog niet van de baan, dan raden we je aan om het vanaf nu anders aan te pakken.
Het jaarverslag is er niet louter om de inspectie te plezieren, het is ook een heel handig naslagwerk van al jouw inspanningen van het afgelopen jaar en een basis voor je actieplan van het nieuwe jaar.

Heb je hulp nodig bij deze wirwar van wetteksten?
Wil je het in 2020 anders / beter / kordater aanpakken?
Of kan je soms een klankbord gebruiken rond het preventiebeleid in jouw bedrijf?

Aarzel dan niet ons te contacteren, zodat we samen werk kunnen maken van jouw veilig bedrijf.

 

 

Wil je graag meer tips voor een veilige onderneming?