Disclamer

Home / Disclamer

GEBRUIKSVOORWAARDEN GO4SAFETY.BE

 

Bedankt voor jouw bezoek aan GO4SAFETY.BE

Door toegang tot en gebruik van deze site ga je akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

De beheerder van deze website

GO4SAFETY.BE wordt gepubliceerd en beheerd door GO4SAFETY BV, Spoorweglaan 12, 8760 Meulebeke, BTW BE0644.996.055

 

Beperking van aansprakelijkheid

GO4SAFETY BV kan in geen geval tegenover wie dan ook en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor:
enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse (met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.

 

Veiligheid

GO4SAFETY BV stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. Met het versturen van gegevens via deze website, erkent de gebruiker dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico’s. De schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op de beheerder van deze website.

 

Juistheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De beheerder van deze website levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, dan:
 - kan de beheerder van deze website worden gecontacteerd;
 - zal de beheerder van deze website de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Auteursrecht

Het materiaal op deze website wordt door het auteursrecht beschermd. Met andere woorden het materiaal op deze site is te lezen en downloadbaar. Bij reproductie of bekendmaking aan het publiek dient daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te worden verkregen.

Je erkent en aanvaardt dat de inhoud van deze website (tekst, software, muziek, foto's, grafische elementen of eender welk ander materiaal op de site) die jou wordt aangeboden, wettelijk beschermd wordt door het auteursrecht.

Je erkent en aanvaardt dat je de inhoud van deze website enkel mag gebruiken mits de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van GO4SAFETY BV en dat je de inhoud ervan niet mag kopiëren, verspreiden of verdelen of wijzigen of publiceren of verkopen of delen van de Internetsite gebruiken zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van GO4SAFETY BV. De benamingen, logo's en merken die op deze website voorkomen, onder andere het logo en de naam van GO4SAFETY BV, zijn wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze benamingen, logo's en merken te gebruiken zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van GO4SAFETY BV.

 

Linken naar GO4SAFETY.BE

Het plaatsen van een link op een externe website is toegestaan. Maar GO4SAFETY BV kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites die linken naar deze website.

 

Links naar andere sites

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze worden louter ter informatie aangeboden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GO4SAFETY BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Er wordt steeds aangeraden om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van de externe sites en in het bijzonder het deel over het respect van de privacy.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze minibestanden worden enkel en alleen gebruikt om het gebruik van deze site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser laat toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Je kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of je browser zo instellen dat je een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op je computer wordt opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Voor de analyse van het gebruik van de website maakt Google Analytics gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt geraadpleegd, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website wordt ook toestemming gegeven voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Wijzigingen

GO4SAFETY BV kan de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen en de gebruikers hiervan op de hoogte brengen via deze website. Het is raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.

 

Privacybeleid

GO4SAFETY BV is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy te respecteren. Lees zeker onderstaande privacyverklaring. Op deze website worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De persoonsgegevens die je via een e-mail, online formulieren, reguliere post of telefoon verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van GO4SAFETY BVBA. Deze gegevens worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je te informeren over onze activiteiten. De verzamelde gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven. Alle voorwaarden i.v.m. privacy vind je terug in onze privacyverklaring

 

Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk en dat de gebruiker aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Datum laatste wijziging : 8 mei 2024