Lotte Vermaete


Bubbel_Lotte_R.png (1)

Junior Safety Coach

lotte@go4safety.be

+32 51 801 810

Lotte is de jongste telg uit ons team.

Zij bekwaamde zich als Bachelor in Integrale Veiligheid.

Zij is niet alleen Preventieadviseur Niveau II, maar ook Milieucoördinator Niveau B en Adviseur Ergonomie.

Lotte is gespecialiseerd in chemische agentia (opmaak SDS-en, risicobeheersing) en ergonomie.
Zij zorgt er ook voor dat de documenten, die onontbeerlijk zijn voor een goed preventiebeleid, steeds up-to-date zijn.
Met haar frisse en onbevangen kijk zorgt ze voor een frisse wind in het team.

In haar vrije tijd is Lotte actief in het paardrijden.
Ze excelleert ook in de bakkunst.

Diploma’s 

  • Preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II
  • Milieucoördinator niveau B
  • Bachelor Integrale Veiligheid