Waarom en hoe een degelijk onthaalbeleid uitwerken voor het welzijn van je werknemers?

Tips voor meer welzijn van je werknemers

Home / Waarom en hoe een degelijk onthaalbeleid uitwerken voor het welzijn van je werknemers?

Waarom en hoe een degelijk onthaalbeleid uitwerken voor het welzijn van je werknemers?

Wat ben je verheugd dat die nieuwe werknemer aan de slag gaat. Je team zit al maandenlang te hunkeren naar die broodnodige versterking. Er moet dringend druk van de werkketel gelaten worden. Je wil die nieuwe werknemer met de grootste zorg ontvangen zodat die persoon zich goed voelt en er geen ongelukken gebeuren door onervarenheid. Meer nog: je bent wettelijk verplicht om via een degelijk onthaalbeleid het welzijn van je nieuwe werknemer te bevorderen. 

 

Waarom is het onthaal van een nieuwe werknemer zo belangrijk?

Ten eerste is een deftig onthaal een warme verwelkoming voor de nieuwe medewerker. De persoon maakt kennis met de visie van je bedrijf en weet hierdoor direct in welke richting de neuzen staan. Het geeft hem of haar onmiddellijk het gevoel deel uit te maken van een groep. Je overloopt tijdens het gesprek de taken, de manier van werken en de technologieën die bij het werk komen kijken. Je overloopt wat er verwacht wordt en waar de verantwoordelijkheden liggen. Je geeft de werknemer onmiddellijk een veilig kader met oog voor ondersteuning. Deze voorspelbaarheid vermindert de stress die de eerste werkdagen opspeelt.

Ten tweede is er ook het aspect van veiligheid. Je wijst de nieuwe werknemer op de gevaren en risico’s die aan het werk verbonden zijn. Je geeft ineens ook de maatregelen mee om met deze risico’s om te gaan en om de kans op ongelukken drastisch te verminderen.

Het is bewezen dat er meer arbeidsongevallen gebeuren bij onervaren werknemers:

  • Ongeveer 40% van de ongevallen doen zich voor in de leeftijdscategorie van 21 tot 30 jaar.
  • Meer dan 60% van alle ongevallen gebeuren bij arbeiders met minder dan 5 jaar ervaring in de job. 

Zorg dat je bedrijf niet in deze statistieken voorkomt. Maak werk van je onthaalbeleid als onderdeel van je welzijnsbeleid.

 

Wie is verantwoordelijk voor het onthaal? 

De verantwoordelijke voor het onthaal van nieuwe medewerkers is de werkgever zelf of een medewerker die door de werkgever aangeduid wordt. In veel gevallen is dit de leidinggevende. Deze persoon tekent een document dat aantoont dat de nieuwe medewerker de nodige inlichtingen en instructies op vlak van welzijn gekregen heeft. De werkgever draagt wel altijd de eindverantwoordelijkheid. Daarnaast stelt de werkgever ook een ervaren werknemer aan om de nieuwkomer te begeleiden. Dit is als het ware een meter of peter die een brug bouwt tussen de nieuwe werknemer en de collega’s en die als aanspreekpunt de nieuwe werknemer opvolgt en begeleidt.

 

Wat is het doel van een degelijk onthaalbeleid? 

Een goed onthaal bestaat in de eerste plaats uit informatie over de werkposten. Hoe werken de machines? Dit gaat over de normale werking van het machines en het onderhoud. Maar ook over mogelijke noodgevallen en de veiligheidsmaatregelen in dergelijke situaties. Je geeft informatie over de risico’s die aan de werkposten verbonden zijn. 

Daarnaast toon je aan de nieuwe werknemer welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden. Je geeft door waar je deze moet dragen en hoe je ze gebruikt, opbergt of vervangt. 

Bij een volgende punt geef je informatie eigen aan je onderneming mee. Wanneer zijn er pauzes voorzien? Wat zijn de interne regels over bijvoorbeeld roken of eten? Waar zijn de sanitaire voorzieningen en hoe zit het intern verkeersplan in elkaar? 

Je geeft aan hoe en wanneer de werknemer de mogelijkheid heeft om opleidingen te volgen en de competenties uit te breiden.

 

Wat is de inhoud van een onthaalgesprek? 

Om een degelijk onthaalbeleid voor nieuwe werknemers te voeren, bestaat je onthaal uit deze elementen. 

Je geeft algemene en specifieke instructies over:

  • (Noodzakelijke) kennis en opleiding
  • Eigenschappen van de werkpost(en)

- Locatie
- Arbeidsmiddelen
- Maatregelen i.v.m. moederschapsbescherming
- Verbodsbepalingen (bv. alleen werk, jongeren, …)

  • Risico’s op de werkpost(en) door middel van de resultaten van de risicoanalyse
  • Preventiemaatregelen
  • Procedures
  • Organisatorisch en materieel
  • CBM & PBM : eventueel verdeling werkkledij & specifieke PBM’s

 

Je controleert de arbeidsgeschiktheid aan de hand van het formulier voor gezondheidstoezicht.

Je bespreekt de noodplanning bij ongeval en brand.

Zorg er vooral voor dat het aantoonbaar is dat dit onthaalgesprek plaatsgevonden heeft. Het is verplicht een document bij te houden dat aantoont welke instructies je overlopen hebt, welke informatie gegeven is en wie de meter of peter is.

Onthaal verplicht bij werken met derden

Een onthaalgesprek is niet enkel verplicht voor nieuwe werknemers. Ook werken met derden moeten aan deze voorwaarde voldoen. Derden zijn werkgevers of contractoren waarmee je als onderneming een samenwerking aangaat om werkzaamheden in jouw opdracht uit te voeren. Denk er in deze situatie dus ook zeker aan om een onthaal voor de contractoren of hun werknemers te voorzien.

 

 

 

Ga voor een waterdicht onthaalbeleid met GO4SAFETY.