Eerste hulp bij EHBO in je bedrijf

Home / Eerste hulp bij EHBO in je bedrijf

Eerste hulp bij EHBO in je bedrijf

Het begrip EHBO is bij iedereen gekend. Eerste Hulp Bij Ongevallen. Maar als het er op aan komt schrikt deze term heel wat personen af. Je denkt al snel aan ernstige ongevallen. Aan dingen die je eigenlijk nooit wil zien gebeuren.

Je wil er alles aan doen om ongevallen te vermijden. Zo hoort het ook. Maar mensen maken menselijke fouten. En een ongeval zit vaak in een klein hoekje. Dan wil je toch dat je medewerker in nood zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt? Dat de collega’s direct in actie schieten en weten wat ze moeten doen? Naast preventie is EHBO dus essentieel in je bedrijf.

 

Wat is de rol van de werkgever bij EHBO in het bedrijf?

De wetgeving is duidelijk. Als werkgever heb je op vlak van EHBO volgende verplichtingen:

 • Je wijst hulpverleners aan in je bedrijf en laat hen de juiste opleiding volgen. Je voorziet het nodige materiaal om EHBO toe te passen.
 • Je zorgt dat de persoon in kwestie vervoer heeft. In het beste geval is dit naar huis. Bij ernstige gevallen gaat dit over een ziekenwagen.
 • Er is steeds mogelijkheid om de hulpdiensten te verwittigen.

Dit werkt alleen als iedereen in je bedrijf op de hoogte is van de procedure. Dit gaat ook over derden die aan het werk zijn in je bedrijf. Een externe loodgieter die een lek komt herstellen. Of een schilder die een likje verf aanbrengt in de kantoren. Duidelijke communicatie over de EHBO-procedure in je bedrijf is de boodschap.

 

Wat houdt de procedure bij EHBO in je bedrijf in?

Een goede EHBO-procedure omvat twee luiken.

 1. Het eerste luik is het doel van de procedure. Je zorgt er voor dat personen die in nood zijn zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. De juiste hulp is in elke situatie anders. Probeer de situatie zo goed mogelijk in te schatten en/of biedt de hoogst noodzakelijke verzorging tot de hulpdiensten aankomen. De vier EHBO-stappen leggen we in een volgend punt duidelijk uit.
 2. Het tweede luik van de EHBO-procedure omvat de regels in je bedrijf rond het aangeven en onderzoeken van werkongevallen. Hoe klein het ongeval ook is, er moet altijd melding van gemaakt worden. Enkel zo is het mogelijk om de kans op deze ongevallen in de toekomst te verkleinen. Het staat je vrij te kiezen hoe je deze meldingen bijhoudt. Op papier, via een digitaal formulier, … Leg vast wanneer en hoe deze meldingen verwerkt worden en welke stappen ondernomen worden om de veiligheid te verbeteren.

 

De 4 stappen van EHBO

Eerste Hulp Bij Ongevallen bestaat uit 4 stappen.

 1. Je garandeert je eigen veiligheid en de veiligheid van de omgeving. Denk aan het dragen van een fluojas in een donkere omgeving. Of aan het afsluiten van elektriciteit of water.
 2. Je verwittigt onmiddellijk de opgeleide eerstehulpverlener in je bedrijf. Bij ernstige verwondingen of levensbedreigende situaties verwittig je ook zo snel mogelijk de hulpdiensten via telefoon op het nummer 112 (of intern noodnummer indien beschikbaar).
 3. Je geeft informatie. Wie is het slachtoffer en wat is de toestand? Wat is er gebeurd? Waar is dit gebeurd?
 4. Je helpt het slachtoffer tot de professionele hulpverleners het overnemen. Je praat met het slachtoffer, je stelpt een bloeding of zorgt voor afkoeling bij brandwonden. Enkel als je er zeker van bent dat je de juiste handeling treft.

Het kan ook gaan over een medewerker die plots door ziekte getroffen wordt. Of over iemand die kampt met psychische problemen. Met andere woorden alles waarbij een persoon gevaar loopt.

 

Zijn je medewerkers voldoende op de hoogte van de EHBO-procedure?

Als werkgever duid je een eerstehulpverlener aan. Deze werknemer wordt er als eerste bij gehaald als er een incident gebeurd is. Zorg dat dit een automatische reflex is bij elke medewerker in je bedrijf. Want dankzij de juiste vorming en bijscholing is de hulpverlener in staat de juiste EHBO toe te dienen. Daarnaast zijn al je medewerkers verantwoordelijk voor het melden van een ongeval. Ook al gaat het over een klein en gemakkelijk te behandelen letsel.

Hoe stel je jouw medewerkers op de hoogte van deze procedure?

 • Geef een briefing over de EHBO-procedure aan alle nieuwe medewerkers.
 • Hang binnen het gezichtsveld duidelijke schema’s op. Liever eentje teveel dan eentje te weinig. Elke seconde zoeken is er in geval van nood een te veel. Vermeld hierop de contactgegevens van de eerstehulpverlener, de 4 stappen bij EHBO en de procedure om het ongeval te melden. Gebruik alle mogelijke communicatiemiddelen om dit te doen. Schermen in de werkplaats, affiches, ...
 • Herhaal deze procedure regelmatig bij teammeetings, overlegmomenten, …

 

Met welke materialen is je bedrijf klaar voor EHBO?

Voorzie een verzorgingslokaal in je bedrijf. Dit is een makkelijk bereikbaar lokaal, enkel voor EHBO. In ideale omstandigheden bevat een EHBO-lokaal:

 • Een tafel, twee stoelen, een rustbed met deken, een kast en een afvalcontainer.
 • Stromend warm en koud water, zeep, handdoeken.
 • Een toilet in de buurt.
 • Een goed uitgeruste verbanddoos.

Wat zit er in die verbanddoos? Denk vooral aan de zaken die volgens de risico’s in je bedrijf nodig zijn. Algemeen gaat dit over verbanden, kompressen, pleisters, ontsmettingsmiddel, isolatiedeken, handschoenen, schaartjes, pincet, … En niet te vergeten: de documenten voor de aangifte aan de arbeidsongevallenverzekering en schrijfgerief om die in te vullen.

 

Dringend hulp nodig bij het opstellen van de EHBO-procedure en/of de risicoanalyse EHBO in je bedrijf? GO4SAFETY helpt je uit de nood.