Een duurzaam preventiebeleid, hoe begin je er aan?

Home / Een duurzaam preventiebeleid, hoe begin je er aan?

Een duurzaam preventiebeleid, hoe begin je er aan?

Het bewaken van het welzijn van je medewerkers is vanzelfsprekend. Je wil dat iedereen elke dag veilig en wel thuis raakt en dat iedereen zich goed in zijn vel voelt. Bovendien ben je wettelijk verplicht de nodige maatregelen te voorzien om het welzijn van je werknemers tijdens het werk te bevorderen. Welke risico’s lopen medewerkers en wat doe je om te vermijden dat hun welzijn in het gedrang komt? Als werkgever sta je in voor het welzijnsbeleid. Leidinggevenden en personeel waken over de uitvoering van dit beleid. De preventieadviseur is verantwoordelijk om advies te geven om het preventiebeleid vorm te geven en uit te voeren. Laat dit meer zijn dan enkele opsommingen.

Volg deze 7 stappen voor een duurzaam preventiebeleid.

 

Stap 1: Welke behoeftes heeft jouw bedrijf op vlak van preventie?

Elk bedrijf is anders. Het is belangrijk om bij de start grondig stil te staan bij de behoeftes van jouw bedrijf. Als zaakvoerder beschik je samen met de leidinggevenden van jouw bedrijf over kostbare informatie om je behoeftes in kaart te brengen. Het bestaande preventiebeleid is een ideaal vertrekpunt om richting een duurzaam preventiebeleid te gaan.

Geef een antwoord op deze vragen:

 • Wat wil de preventieadviseur bereiken?
 • Wat wil het bedrijf bereiken?

Neem de tijd om dit goed te doen. Het is de basis voor de rest van het parcours naar een duurzaam preventiebeleid.

 

Stap 2: Vorm een realistisch beeld van je preventiebeleid op vandaag.

Het is een must om een realistisch beeld van je bestaande preventiebeleid te hebben. Dit gebeurt door een SWOT-analyse. Wat zijn de sterktes en zwaktes van jouw preventiebeleid? En waarin liggen de kansen en bedreigingen? Eens dit beeld gevormd is, ga je verder naar de derde stap.

 

Stap 3: Hoe scoort je huidige preventiebeleid op vlak van conformiteit?

Stel jezelf bij deze stap deze vragen.

 • Is je preventiebeleid conform de welzijnswetgeving of de ISO 45001-standaard?
 • Hoe is de situatie op vandaag in vergelijking met de situatie die je wenst te bekomen?
 • Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op vlak van veiligheid in jouw bedrijf?
 • Is het duidelijk wie welke rol op zich neemt en wie verantwoordelijk is?
 • Hoe zit je documentenbeheer in elkaar?

 

Stap 4: Aanbevelingen om een duurzaam preventiebeleid op te stellen.

Wat is er nodig om te zorgen dat de preventieadviseur zijn doel bereikt? En het bedrijf? Formuleer op basis van de rapporten en scores uit de vorige stappen de aanbevelingen voor jouw duurzaam preventiebeleid.

 

Stap 5: Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor leidinggevenden en preventieadviseur

Zijn er nog andere noden om een duurzaam preventiebeleid te ontwikkelen? Over welke noden gaat het? Zoals je hoort in de naam is een persoonlijk ontwikkelingsplan gericht op de personen die een sleutelrol spelen in het preventiebeleid. In dit geval gaat het over de leidinggevenden en de preventieadviseur.

 

Stap 6: Globaal actieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP)

Stel een globaal actieplan (GPP) op voor een tijdsspanne van 5 jaar. Dit plan bevat de prioriteiten en doelstellingen voor je preventiebeleid. Verlies hierbij zeker de wettelijke voorschriften niet uit het oog. Afhankelijk van de budgetten giet je de dringendste zaken in een jaaractieplan (JAP).

Enkele voorbeelden van doelstellingen om in je GPP en JAP op te nemen:

 • Formuleren van veiligheidseisen bij de aankoop van machines
 • Risico-analyse voor het gebruik van een machine
 • Opstellen van veiligheidsinstructiekaarten
 • Veiligheidsopleidingen en toolboxen
 • Werkpostanalyses en risico-analyses

 

Stap 7: Opvolging van het actieplan voor preventie.

Een plan is niets waard zonder een goede opvolging. Houd tussentijdse evaluaties om de vooruitgang van je actieplannen op te volgen. Neem jaarlijks de tijd om je GPP aan te passen waar nodig en stel een nieuw JAP op.

 

 

Wens je meer informatie hierover of hulp nodig?